Sinds een tijdje help ik elke woensdag mee met de vrijwilligers van het beheerteam in het Ilperveld, een stukje laagveen net boven Amsterdam. Je vindt daar behalve een heerlijk gebied qua vogels en waterpartijen, ook interessante stukjes veengebied. We maaien en harken, knippen berenklauw af, graven bramenstruiken uit. En tussendoor zit ik met mijn neus bovenop bijzondere planten zoals het vleesetende zonnedauw of het magische veenpluis. Rietzangers en kiekendieven vliegen om mijn oren en horendol worden we soms van het eentonige geluid van de Tureluur en Koekoek (koe-koek-koe-koek-koe-koek).

Ik leer veel van mijn boeken en docenten, maar net zo veel leer ik door gewoon in het veld te zijn met mensen die daar al 13 jaar rondlopen. 

Discussion

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *